Kosten

Hulp in de Generalistische Basis GGZ (voorheen: eerstelijnspsychologische hulp) wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Je hoeft geen eigen bijdrage te betalen maar de vergoeding valt wel onder het verplichte eigen risico. Dit is het bedrag dat je eerst zelf moet betalen (in 2018 is dit € 385,-) voordat deze hulp in het basispakker wordt vergoed.

Bovendien stellen de verzekeringen als voorwaarde voor vergoeding dat er een verwijsbrief van de huisarts is met daarop de vermelding van (het vermoeden van) een diagnose.


Met vrijwel alle zorgverzekeraars heb ik een contract. Als ik geen contract heb met je verzekering krijg je van mij een nota. Deze kosten kun je ook declareren bij je verzekering maar de vergoeding kan dan lager zijn.


Als je psychische klachten hebt maar er is niet sprake van een stoornis kun je ook een afspraak met mij maken zonder verwijzing. Je krijgt dan na elk gesprek een nota (à € 100,-). Deze wordt niet door de verzekering vergoed.

Tarieven Generalistische Basis GGZ 2018

Voor de verzekerde zorg gelden de volgende tarieven:

Prestatie kort(1-4 gesprekken)€ 487,26*
Prestatie middel(5-6 gesprekken)€ 830,23*
Prestatie intensief(7-10 gesprekken)€ 1301,85*
Onvolledig traject(1-2 gesprekken)€ 198,88*
Onverzekerde zorg (OZP)per gesprek€ 101,03

*Dit zijn door de Nationale Zorg Autoriteit (NZA) vastgestelde maximumtarieven.
De zorgverzekeraar vergoedt een percentage van dit bedrag (80-100%) aan de psycholoog.
Dit percentage verschilt per verzekering.
De exacte tarieven per verzekering kan ik je in mijn praktijk geven.