De behandeling

De Generalistische Basis GGZ (voorheen eerstelijnspsychologie) is bedoeld voor mensen met lichte tot matig ernstige psychische stoornissen. Een psycholoog behandelt daarin vrij kortdurend, praktisch en concreet. Afhankelijk van de ernst van je probleem en de zwaarte van je hulpvraag kunnen we in de Basis GGZ in mijn praktijk kiezen uit 3 behandeltrajecten: kort (als ongeveer 4 gesprekken voldoende zijn), middel (6 gesprekken) of intensief (tot 10 gesprekken)


In een eerste gesprek kijken we naar de klachten en op welke wijze we eraan kunnen werken. Het samen in kaart brengen van je situatie speelt daarbij een belangrijke rol.

In het zoeken naar een antwoord op bovenstaande vragen hoop ik je een aantal handvaten te kunnen geven die je nu en in de toekomst kunt gebruiken. Hierbij werken we met methoden uit de gedragstherapie en de cognitieve therapie. Ik ben opgeleid tot gedragstherapeut (lid van de Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie). Daarnaast ben ik mindfulness(meditatie)trainer (lid van de Vereniging voor Mindfulness) en werk ook met energietherapie (EFT) en "The Work" van Byron Katie.


Zie mindfulness voor meer informatie over deze methode.

De formele aspecten van de behandeling worden beschreven in het Kwaliteitsstatuut GGZ